Arkeologisen inventoinnin mukaan Ala-Toikon tilan peltoaukealla on asutusta ollut jo kivikaudella.

Nykyiselle suvulle tila siirtyi 1930-luvun alkupuolella. Suurin osa tämänhetkisistä rakennuksista on rakennettu sen jälkeen.